Profil

Utbildning

Jag föddes 1961 och växte upp i Greve, 2,5 mil söder om Köpenhamn. Jag blev intresserad av  pianostämning när jag, 15 år gammal, fick jobb hos en pianostämmare som heter Palle Grøn. Med honom avmonterade jag strängar, putsade mässing; kabinetter osv. Senare fick jag utföra lite mer seriöst instrumentarbete och det slutade med att Palle Grøn ordnade en lärlingsplats åt mig. Jag började i Århus med Juhl Sørensen, senare kom jag till Andreas Christensen / Hindsberg och avslutade min lärlingsplats hos Brødrene Jørgensen. 

11 / 09-81 gjorde jag provet och fick min examen som pianostämmare och instrumenttillverkare. Jag arbetade hos Brødrene Jørgensen i åtta månader innan jag blev självständig 01 / 08-82.

Mitt arbete som piano- och instrumenttillverkare

Som pianostämmare har jag bl.a. haft nöjet att stämma för Oskar Petterson, Bob Dylan, Serge Terinkow, Linie 3, Per Pallesen, Søren Pilmark, Bent Fabricius Bjerre, Fuzzy, Svend Skipper, Niels Henning Ørsted Petersen, Radioens Bigband, Sjællands Symfoniorkester och ett antal andra in - och utländska artister. Under hela min tid som frilansare har jag haft egen verkstad där jag har reparerat  bland annat  Søren Jensen - pianon och Steinway - flyglar. Jag har även varit huvudreparatör för Palle Mikkelborgs Hindsberg flygel. 

Föreningsarbete

1985 valdes jag till styrelsen för Copenhagen Piano Voices Association som suppleant. Året därpå blev jag styrelseledamot och 1995, när KPF slogs samman med en annan dansk pianostämmarförening, valdes jag till sekreterare i den nya styrelsen. 1997 satt jag också i styrelsen för ett nytt förbund som heter Nordick PianoTechnicians Association, som bildades av de fem nordiska länderna. Syftet var att i samarbete med Nordiska rådet skapa en nordisk utbildning för pianostämmare och instrumenttillverkare i Norden. År 2000 blev jag vice ordförande i DPI: s styrelse där jag satt i två år, 2002 lämnade jag föreningens arbete.

2005 blev jag fast anställd på Den kungliga Operan i Köpenhamn, där jag ansvarar för c:a 20 instrument, främst på Operan och Skuespilhuset.

Familj och fritid

Jag har två underbara barn Martine 29 år och Janus 24 år och Benjamin 13 år. som jag också är far till. Jag är gift men en härlig svensk kvinna, Marika och vi älskar att spela golf. På sommaren kör vi runt i Sverige och Danmark och spelar på olika spännande golfbanor.

Kontakt

079-068 37 38

Referenser

Här kan du se ett axplock av uttalanden från mina glada och nöjda kunder.