Underhåll av Piano

​Pianot, ett kulturellt instrument, har varit en musikalisk samlingsplats i hem, skolor och konserthus runt om i världen i över 200 år. Att kunna spela för sig själv, spela för och med andra har alltid varit en önskan för många. Kanske i dagens hektiska samhälle är behovet av levande musik och musikaliskt framförande av särskild stor betydelse. Om du har ett piano eller en flygel och antingen "spelar lite till jul" eller är en mycket aktiv artist, så finns det några tips och råd för ett piano som du bör ta hänsyn till:

Inomhusklimatet,eEtt piano eller en flygel består av 10-12 000 individuella delar. Trä, filt, läder och strykjärn etc. Alla delar måste passa exakt tillsammans för att få ett väl fungerande och klingande instrument. Detta kräver ett så stabilt inomhusklimat som möjligt, dvs. så jämn temperatur och fuktighet som möjligt. Ett piano ska inte placeras i direkt solljus, nära andra värmekällor eller där det finns drag.

Myten att ett piano inte får placeras mot en yttre vägg är något överdrivet enligt moderna isoleringskrav. Den får dock inte placeras på golv med golvvärme. Både det danska och svenska klimatet är mycket varierande med regn och hög luftfuktighet på hösten och ofta torra vintrar. Den relativa luftfuktigheten kan lätt variera mellan 75 och 30% och därför kan det vara "svårt" att vara piano i Danmark eller Sverige.

Torr luft är utan tvekan det värsta för ett piano och äldre instrument drabbas hårdast, de är inte alls byggda för den torra centralvärme och de höga inomhustemperaturer vi har idag.

Nyare instrument kan bl.a. tack vare mer laminerat trä, bättre tåla förändrad luftfuktighet. När ett piano eller flygel finns i ett vardagsrum där luften är för torr (under 40% RH) torkar träet gradvis och spricker.

Vem som helst kan lätt förstå att om resonansbasen (den som förstärker ljudet) spricker, blir ljudet orent. I många fall uppstår klingande och skramlande ljud med vissa toner eller ackord. Om även stämstaven (träet bakom järnramen där stämspikarna hålls) spricker, blir tangenterna lösa och pianot kan inte längre STÄLLAS IN

Fukt kan också göra stora skador. Strängar, tuningspikar och andra metalldelar blir rostiga. Träet absorberar fukt, så att de små rörliga delarna i mekaniken går trögt eller i värsta fall fastnar helt. Filten förlorar sin elasticitet, varefter tonen blir hård och låter illa. Ett instrument som har utsatts för hög luftfuktighet under lång tid kommer alltid att påverkas av det.

Det bästa klimatet för ett instrument är när luftfuktigheten är mellan 45 - 60% RH (relativ luftfuktighet).

Under 40% RH bör inomhusklimatet fuktas. Detta kan göras med hjälp av vattenförångare som hängs på radiatorerna. I de flesta fall måste flera av dessa användas och veken i förångaren måste inspekteras och eventuellt ändras regelbundet.

Betydligt effektivare (men också dyrare) är elektriska vattenförångare som finns i olika typer. Dessutom kan en luftfuktare och avfuktare monteras i instrumentet som stabiliserar inomhusklimatet i instrumentet. Krukväxter gynnas också om luften är torr. Det gamla rådet att placera en skål med vatten inuti pianot har ingen mätbar effekt.

Om den relativa luftfuktigheten blir 70% eller högre, vilket kan uppstå i högisolerade hus, är det viktigt att ventilera, men utan att instrumentet får direkt drag.

Därför är det en bra idé att ha en bra hygrometer i rummet där pianot eller flygeln står. På den kan du avläsa fuktigheten och vidta de nödvändiga försiktighetsåtgärderna under de kritiska perioderna.

Malar kan snabbt förstöra instrumentets filt, men malar är inte så vanliga idag. Om mal ändå upptäcks i instrumentet ska endast malpulver användas. Flytande malmördare får under inga omständigheter användas, eftersom det bildar rost på metalldelarna och därmed förstör mekaniken. 

​Mekaniken är den del av instrumentet som överför din inverkan på tangenten till strängarna. Det är ett mycket genialt system som består av hundratals små delar: trä, fjädrar, skinn och filt, etc. Alla delar är beroende av varandra och mekaniken kan bara fungera perfekt om allt regleras korrekt.

Om så är fallet fungerar mekaniken snabbt och exakt och följer din minsta "vink". Samtidigt förlängs dess livslängd avsevärt eftersom en mekanik som är dåligt eller felaktigt reglerad slits skevt. Detta leder så småningom till en onödig större reparation av mekaniken. Därför är det viktigt att mekaniken inspekteras regelbundet, för att eventuellt, spännas ihop, regleras och ljudutjämnas. Allt detta kommer din pianostämmare att göra dig medveten om och utföra vid behov.

Stämningen är en mycket viktig del av instrumentets vård. Det är extremt viktigt för klang- och tonsäkerhet att stämningen är väl tempererad och anpassad till det enskilda pianot eller flygeln: Den professionellt utbildade pianostämmaren gör det rätt.

Det är mycket individuellt hur ofta ett instrument ska stämmas. Instrumentets kvalitet, skick och inomhusklimat är avgörande för stämningens hållbarhet. Vissa instrument blir falska efter 2-3 månader och andra kan hålla humöret i mer än ett år.

​Kammartonen, ett modernt instrument är byggt för en tonhöjd på 440 - 442 Hz (dubbla svängningar) i sek. på not 1 streckad A, kammarenot (A till höger om centrum C).

Vissa äldre instrument tål dock inte strängarnas totala drag (15 - 18 ton), och stämningen måste därför göras vid lägre svängningstal.

Kontakt

079-068 37 38

Referenser

Här kan du se ett axplock av uttalanden från mina glada och nöjda kunder.